Wegenbelasting voor oldtimers: het voorstel samengevat.

Staatssecretaris Weekers heeft op 17 april beloofd een poging te doen om met de oldtimerbranche tot overeenstemming te komen teneinde het hobbymatig gebruik van rijdend cultureel erfgoed te ontzien.
Na het aanvankelijk mislukken van het overleg is er alsnog intensief overleg gevoerd met de vertegenwoordigers van de FEHAC, KNAC, FOCWA, ANWB, RAI en BOVAG. De staatssecretaris geeft aan verheugd te zijn uiteindelijk tot een breed gedragen alternatief te zijn gekomen dat door de vertegenwoordigers van de oldtimerbranche wordt gesteund en dat past binnen het verzoek en de kaders die de tweede Kamer heeft aangegeven.

Als dit voorstel wordt aangenomen lijkt het erop dat vooral de dieselvoertuigen jonger dan 40 jaar de klos zijn, terwijl men bij lpg de keuze heeft de installatie te verwijderen of te betalen tot de auto 40 jaar oud is. Een bedrag van 120 euro per jaar voor de auto's van 26 tot 40 jaar is wel een tegenvaller, maar veel beter dan het volle tarief dat aanvankelijk de bedoeling leek.

Hieronder volgt een korte samenvatting van het voorstel dat naar de tweede kamer is gestuurd:
40 jaar en oudere voertuigen zijn vrijgesteld:
Er geldt vanaf 1 januari 2014 vrijstelling van MRB voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder.
Het betreft benzine-, diesel- en LPG-oldtimers, motorfietsen, bussen, vrachtauto’s en kampeerauto’s.
26 tot 40 jaar oude benzinevoertuigen kunnen kiezen voor kwarttarief
Er komt een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar maar nog geen 40 jaar zijn (datum eerste toelating vanaf 1973 tot en met 1987). Deze voertuigen komen in aanmerking voor een kwarttarief in de MRB met een maximum van € 120 (€ 30 per kwartaal) mits er in de maanden december, januari en februari niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt.
LPG en Diesel auto's jonger dan 40 jaar betalen wegenbelasting
Voor dieselauto’s en auto’s met een ingebouwde LPG-installatie geldt geen overgangsregeling. Dat betekent dat voor personenauto’s en bestelauto’s rijdend op diesel of met een ingebouwde LPG installatie en die jonger zijn dan 40 jaar het volle MRB-tarief verschuldigd is. Indien auto’s met ingebouwde LPG-installatie in originele staat worden hersteld, kan voor deze auto’s de overgangsregeling voor benzineauto’s van toepassing worden.
Als het kwarttarief van toepassing is en er toch gereden wordt in die drie wintermaanden, geldt een forse verzuimboete. Het overgangsregime loopt af in het jaar 2028 (zodra de jaargang 1987 40 jaar is). Men kan overigens naast het afgetopte kwarttarief ook verzoeken om de reguliere MRB te betalen of de oldtimer te schorsen. De huidige regels in de MRB betreffende schorsing en evenementenregeling worden gehandhaafd. Wel geldt het afgetopte kwarttarief MRB voor minimaal één kalenderjaar zodat niet de mogelijkheid bestaat om binnen één kalenderjaar gebruik te maken van zowel de schorsingsregeling als het kwarttarief.