"Overgangsmaatregel" aanvragen na uitbouw LPG-installatie


Daar sta je dan als oldtimerliefhebber die gewoon wil genieten van zijn klassieker. Er is nog steeds genoeg gekrakeel over de nieuwe situatie met betrekking tot de wegenbelasting voor oldtimers. Het maakt de situatie tamelijk onoverzichtelijk. Er wordt alsmaar geroepen dat je er geen bezwaar kunt maken als je nog geen aanslag hebt ontvangen! Dat geldt voor je individuele aanslag, maar helemaal niks weerhoudt je ervan om gewoon zelf een brief naar de belastingdienst te sturen! Vooral als je alleen maar wilt weten hoe je met de nieuwe situatie om moet gaan, met je naar benzine teruggebouwde auto. Waarom verschaften de bladen, Fehac, clubs en Stichting oldtimerbelangen die praktische informatie niet? Ze laten de liefhebber wat dat betreft aardig in de kou staan! Al dat gekrakeel maakte het voor mij tenminste niet makkelijk om te bepalen wat ik moet doen en dat zal best gelden voor meer eigenaren van klassiekers die nog geen 40 jaar oud zijn.

Ik heb het dan over eigenaren van klassiekers van na 1 januari 1974 en voor 1 januari 1988 die van de "overgangsregeling"  gebruik willen maken. 

Ja maar, wat moet ik nou doen?
Als je auto eind 2013 als benzineauto geregistreerd stond, hoef je weinig te doen: je krijgt vanzelf ergens in het eerste kwartaal een acceptgiro met het "kwartaalbedrag" en als je die betaalt, doe je mee. Als je niet betaalt, gaat men ervan uit dat je de auto voor dagelijks gebruik hebt en dan krijg je gewoon een aanslag voor de volledige wegenbelasting.
Een voorwaarde is dus dat je klassieker op benzine rijdt en ook als zodanig bij de RDW staat geregistreerd. Als je klassieker op LPG rijdt, kun je dus alleen meedoen als je LPG-installatie is uitgebouwd en dat feit ook bij een RDW-keuring is gecontroleerd en geregistreerd. Hieronder staan de stappen die ik heb ondernomen om met mijn Jeep J10 uit 1979 aan de overgangsmaatregel deel te mogen nemen.


1.Schorsen

Ik heb de Jeep nog voor 1 januari 2014 geschorst. Dit bleek achteraf niet strikt noodzakelijk, maar ik wilde er zeker van zijn dat ik niet zondermeer voor het eerste kwartaal voor een behoorlijk zware LPG-auto zou worden aangeslagen. Ook de medewerker van de "BelastingTelefoon Auto" (0800-0749) kon op dat moment niet met zekerheid zeggen of ik zo'n aanslag echt niet zou krijgen, dus schorsen bood hierover zekerheid en gaf me de tijd om de lpg-installatie op mijn gemak uit te bouwen en ervoor te zorgen dat de auto weer goed op benzine liep.

2. Gasinstallatie verwijderen en naar de RDW-keuring
Bij het uitbouwen heb ik deze uitleg gevolgd op de rdw-website. Dus de tank(s), verdamper, electronica, leiding, afsluiters schakelaars en buitenvulklep zijn volledig verwijderd. Daarna hebben we de auto bij de RDW laten keuren. Bij de keuring werden deze punten inderdaad allemaal nagekeken, maar ook de CO-waarde en spoorbreedte werden nagemeten. Ook werd de identiteit van de auto gecontroleerd aan de hand van het chassis-nummer. Gelukkig bleek alles in orde en na een week ontving ik een nieuwe kentekencard met de bijgewerkte gegevens. Ik had nu een officiële benzine-oldtimer!

3. Brief naar de Belastingdienst
Zodra ik de kentekencard binnen had, heb ik een brief gestuurd daar de belastingdienst( Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting Postbus 9047 7300 GJ Apeldoorn Team bezwaar correspondentie).
In die brief stond onder andere het kenteken vermeld en het volgende:"...gezien de hierboven beschreven aanpassingen wil ik voor deze auto graag in aanmerking komen voor de overgangsregeling voor oudere voertuigen. De zogenaamde “kwartaalmaatregel...” en:"Graag ontvang ik van u een bevestiging van ontvangst van deze brief, bevestiging van deelname aan de overgangsmaatregel en een advies over het moment waarop ik de schorsing kan opheffen om in het kader van de overgangsmaatregel weer aan het verkeer deel te nemen...." 

4. Het antwoord van de Belastingdienst
Na ongeveer veertien dagen ontving ik een keurige brief waarin alle vragen die ik had gesteld werden beantwoord. Zoals: "Wat moet u doen: ...het motorvoertuig met bovenstaand kenteken is geschorst met ingang van 30 december 2013. Als de schorsing wordt beëindigd, ontvangt u een rekening mrb. Betaalt u deze rekening op tijd, dan neemt u deel aan de overgangsregeling...."

5. Schorsing eraf en kwartaalbedrag betalen
Naar aanleiding van het antwoord van de Belastingdienst heb ik de schorsing opgeheven en nu wacht ik op de rekening van de mrb. Ik heb al gehoord dat de Belastingdienst daar een achterstand in heeft, dus ik wacht, net als al die andere eigenaren. Maar het ziet ernaar uit dat we dit jaar gewoon van onze klassiekers kunnen genieten!